Zajímavé informace pro řidiče z tribotechnické laboratoře VTÚ

Tribotechnická laboratoř zkušebny speciálních systémů a zkušebny pohonných hmot a maziv v odštěpném závodu Vojenský technický ústav pozemního vojska Vyškov se zabývá praktickým prováděním tribotechnické diagnostiky motorů, převodovek a hydraulických systémů. V tribotechnické laboratoři jsou sledovanými parametry také kyselost a alkalita motorových olejů, které nejsou příliš často zmiňovány, avšak při hodnocení kvality motoru a jeho vyčerpanosti při provozu patří velmi důležité údaje.

Látky kyselé povahy v motorovém oleji jsou přítomny z těchto důvodů: použití aditiv (např. antioxidanty nebo mazivostní přísady) a jejich vznikem během provozu motorového oleje. Kyselé látky nejsou v motorovém oleji žádoucí a v nejhorším případě mohou způsobit i závažnou korozi motoru. Proto každý motorový olej obsahuje alkalické sloučeniny, které neutralizují působení kyselých látek. Těmto alkalickým látkám se říká alkalická rezerva oleje. Vyjadřuje se pomocí hodnoty TBN (zkratka anglického názvu Total Base Number) a znamená celkové číslo alkality. Čím je hodnota TBN vyšší, tím déle vydrží olej neutralizovat kyselé látky. Stejně jako alkalitu oleje je možné i kyselost oleje vyjádřit měřitelnou hodnotou TAN (Total Acid Number – celkové číslo kyselosti). Toto číslo vyjadřuje množství slabě i silně kyselých látek v oleji. Obě hodnoty, TBN i TAN, se vyjadřují ve stejných jednotkách (mg KOH/g). TAN a TBN se stanovují titračně. Pro stanovení TAN je ke vzorku oleje rozpuštěného v neutrálním rozpouštědle po kapkách přidáván roztok hydroxidu draselného a sleduje se okamžik, kdy olej přestane vykazovat kyselé vlastnosti a převáží naopak alkalické vlastnosti díky přidanému hydroxidu. Tento okamžik je možné detekovat různými způsoby.

Novější metody jsou založeny na detekci některých elektrochemických vlastností oleje, nejčastěji jde o tzv. potenciometrickou titraci. Z množství přidaného hydroxidu se určí hodnota TAN. S měřením TBN je to velmi podobné. Při provozu oleje dochází k nárůstu kyselosti (TAN) a současně k poklesu alkality (TBN) oleje. Aby motorový olej správně fungoval a kromě dokonalého mazání také chránil motor před korozí, je důležité, aby hodnota TBN byla během provozu vždy vyšší než hodnota TAN. Jen tak motorový olej dokáže likvidovat neustálý přísun kyselých látek z provozu motoru. Některé mírnější požadavky na hodnoty TAN a TBN připouštějí nárůst TAN až na 80 % hodnoty TBN čerstvého oleje nebo pokles TBN na polovinu původní hodnoty.

Autor: Josef Singer

Ilustrační foto: archiv VTÚPV Vyškov

© Vojenský technický ústav, s.p.
Přesunout nahoru