Vyjádření VTÚ, s. p. k aktuálním zprávám v médiích

Vážení,

v médiích se v poslední době objevily zprávy týkající se Vojenského technického ústavu, s. p.

Chtěli bychom Vás touto cestou ubezpečit, že činnost Vojenského technického ústavu, s. p. není ohrožena, a že postoj a přístup státního podniku k obchodním partnerům i ke všem aktuálně probíhajícím i potenciálním budoucím projektům a smluvním vztahům se nemění.

Zájmem a cílem Vojenského technického ústavu, s. p. je i nadále spolupracovat v rámci uzavřených smluvních vztahů a podílet se na vytváření nejen nových obchodních příležitostí, ale i na dalším prohlubování vzájemné spolupráce, jíž si státní podnik cení.

Dear Business Partners,

recently, there have been a lot of news in the media about the Military Technical Institute, SOE. Therefore, we would like to assure you that all activities of the Military Technical Institute, SOE are not at risk, and that the state enterprise’s attitude to business partners remains the same.

We would like to assure that all current and potential future projects and contractual relationships are not being changed in any way.

The interest and goal of the Military Technical Institute, SOE is to continue collaboration with all business partners to allow successfull finish of all running projects in terms and conditions of actual concluded contracts. We look forward to collaborate on future projects as well.

© Vojenský technický ústav, s.p.
Přesunout nahoru