„Vtulka“ dala základ bezpilotního létání v Čechách

Dříve Výzkumný ústav 030 (VÚ 030), nyní odštěpný závod Vojenský technický ústav letectva a protivzdušné obrany (VTÚLaPVO), stály na začátku vývoje bezpilotních letounů v Čechách!

První podnět k návrhu českého bezpilotního prostředku ke vzdušnému průzkumu je z roku 1981, a to z tehdejší letecké fakulty Vojenské akademie v Brně. Iniciátorem byl doc. Ing. Zdeněk Kopřiva, CSc. Kbelský VÚ 030 byl následně cestou Hlavní technické správy MNO pověřen vývojem letounu se vzletovou hmotností do 30 kg a řízeného pomocí autopilota.

Prvním funkčním vzorem byl letoun pojmenovaný RuBl (podle počátečních písmen jmen jeho realizátorů – Rumrajch a Blažíček). Návrh konstrukce i systému řízení byl dílem mladých specialistů VÚ 030 pod vedením Ing. Jiřího Kuzdase v oblasti drak a motor a Ing. Vlastimila Jaroše za oblast řízení. Zálet se uskutečnil na letišti Brno-Tuřany a jeho letová premiéra, za účasti představitelů ministerstva obrany, na kbelském letišti v srpnu 1981.

Počátkem roku 1982 je zkonstruován další „dron“ s označením Experiment 50 (Exp 50-1), který provedl zkušební let na Dlouhé Lhotě. Následovaly další modifikace bezpilotního „experimentu“ až po Exp 50-5, který již byl plně laminátové konstrukce a koncepčně se podobal následujícím typům vyvíjeným v ústavu. Stroje prvotně sloužily k ověření letových výkonů i funkcí řídicího systému. Využít je bylo možné i jako nosiče průzkumných či meteorologických čidel.   

RuBl a Experiment ze „vtulky“ vytvořily základ bezpilotního létání u nás. Od roku 1985 začíná vývoj bezpilotního terče Sojka-V pro nácvik střelby z bitevních vrtulníků a letounů L-39ZA.

Je třeba zdůraznit, že v době vzniku této, v té době jedinečné, techniky nebylo možné jakékoli komponenty pořídit nákupem. Pro danou kategorii neexistoval na trhu žádný použitelný výrobek, a tudíž vše vznikalo výzkumem, vývojem a následnou prototypovou výrobou přímo na pracovišti Výzkumného ústavu 030.

Pro zajímavost, první bezpilotní letadlo na světě bylo z roku 1916 od profesora Archibalda Montgomeryho Lowa a jmenovalo se Aerial Target (Vzdušný cíl).

Z podkladů J. Kuzdase připravil: Pavel Lang

Ilustrační foto: archiv odštěpného závodu VTÚLaPVO

© Vojenský technický ústav, s.p.
Přesunout nahoru