VTÚ, s.p. podporuje „budoucí techniky“ a možná i „budoucí vědce“

Vojenský technický ústav, s. p. Praha, cestou o. z. VTÚVM Slavičín, podpořil 21. ročník modelářské soutěže „Slavičínský Šikula 2024“. Jedná se o soutěžní výstavu plastikových modelů dětí a mládeže.

Odštěpný závod umožnil všem účastníkům soutěže a jejich rodinným příslušníkům navštívit areál VTÚVM a shlédnout zdejší speciální techniku, v některých případech di mohli exponáty tzv. „osahat“.

VTÚVM si plně uvědomuje, že je nedílnou součástí společenského života ve městě Slavičíně, a proto aspoň touto symbolickou podporou mládeže v modelářské soutěži přispěl k tomu, aby se všichni místní obyvatelé cítili ve svém městě co možná nejlépe.

© Vojenský technický ústav, s.p.
Přesunout nahoru