VTÚ předá armádě prototyp kolové platformy PODTEO

„Vývojový projekt Kolová platforma pro radiotheodolit RT20–PODTEO jsme v souladu se smlouvou ukončili a po závěrečném oponentním řízení bude funkční prototyp, včetně výrobní dokumentace, předán do používání v Armádě České republiky“, říká odpovědný řešitel projektu Milan Burian z odštěpného závodu Vojenský technický ústav pozemního vojska Vyškov.

Souprava PODTEO je určena pro poskytování plnohodnotného hydrometeorologického zabezpečení dělostřelectva v rámci bojových i humanitárních operací na území ČR i v zahraničí. Zabezpečuje samostatnost a mobilitu meteorologického družstva, včetně základní balistické a protistřepinové ochrany.

Platformu tvoří vozidlo PODTEO (lehké obrněné vozidlo IVECO typu „M65E19WM 4×4 LMV“ chassis cab s nástavbou pro dostavbu, upravené pro účely PODTEO) a přívěs PODTEO (jednoosý přívěs typu „CL35 ARM PODTEO“ s účelovou nástavbou uzpůsobenou v rámci dostavby pro účely PODTEO).

Činnost soupravy PODTEO v místě rozvinutí spočívá v provádění meteorologické přípravy pro dělostřelectvo v rozsahu – komplexní radiosondážní průzkum atmosféry a přízemní meteorologické měření a pozorování, sestavování meteorologických zpráv a jejich odesílání rádiovými pojítky daným organizačním složkám.

Na řešení vývojového projektu se významnou měrou podílelo také specializované pracoviště komunikačních a informačních systémů odštěpného závodu VTÚLaPVO, které implementovalo oblast zástavby CCI zařízení dle standardu Národního bezpečnostního úřadu.

Autor: Pavel Lang

Ilustrační foto: archiv odštěpného závodu VTÚPV Vyškov

© Vojenský technický ústav, s.p.
Přesunout nahoru