VTÚ na Konferenci dělostřelectva Fires & Effects ´2024

Konference, jejímž iniciátorem byl náčelník dělostřelectva Armády ČR plukovník gšt. Marcel Křenek, se konala v organizaci DefSec Innovation Hub a pod záštitou České a slovenské obce dělostřelecké. O budoucích směrech rozvoje dělostřelectva debatovali vojenští experti, představitelé obranného a bezpečnostního průmyslu a akademici. Nechyběli zástupci státního podniku Vojenský technický ústav.

Ve svém vystoupení odprezentovali odborný pohled na oblast antidronové obrany jako důležité součásti schopnosti přežití na bojišti a na oblast využití trhaviny se zvýšeným účinkem v muničních systémech.

Efektivita moderního dělostřelectva bude záviset na součinnosti a vzájemné synchronizaci schopností dalších složek armády. Týká se to zejména průzkumu: detekce cílů i účinků palby. Průzkumné prostředky musí být správně začleněny do operačních scénářů. Důležité bude i důsledné maskování a silná antidronová obrana. K ní by mohla sloužit například bezosádková lehká zbraňová stanice MARTA-L, vyvinutá státním podnikem VTÚ, odštěpným závodem Slavičín.

Neformální část jsme využili k diskuzím nad celou řadou problémů a výzev, které stojí před dělostřelectvem, a tudíž i před všemi partnery, kteří jsou zapojení do zabezpečení činností tohoto druhu vojsk.

20240605_090212
20240606_144922
© Vojenský technický ústav, s.p.
Přesunout nahoru