Vojenský technický ústav, s. p. se účastnil Kariérních dnů Fakulty strojní a Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze

Během dnů 20-21.04.2022 se VTÚ, s. p. účastnil Kariérních dnů ČVUT. Během této unikátní příležitosti se našemu ústavu povedlo oslovit celou řadu mladých studentů s vážným zájmem o specifické projekty a zaměření VTÚ, s. p. Současně jsme navázali aktivní spolupráci s řadou odborníků z řad vedení ČVUT či jiných společností účastnících se této unikátní akce.

© Vojenský technický ústav, s.p.
Přesunout nahoru