Vojenský technický ústav, s. p. se účastnil Kariérních dnů Fakulty strojní a Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze

Během dnů 28-29.3.2023 se VTÚ, s. p. znovu účastnil Kariérních dnů ČVUT. Stejně jako minulý rok náš ústav využil této unikátní příležitosti diskutovat a oslovit celou řadu mladých studentů s vážným zájmem o specifické projekty a zaměření VTÚ, s. p. Současně jsme navázali či potvrdili pokračování aktivní spolupráce s řadou odborníků z řad vedení ČVUT či jiných společností účastnících se této unikátní akce.

© Vojenský technický ústav, s.p.
Přesunout nahoru