Vojenský technický ústav, s. p. přispěje k zabezpečení protivzdušné obrany České republiky a objektů státního významu (tj. jaderných elektráren, leteckých základen, průmyslových aglomerací a dopravních uzlů)

Vojenský technický ústav, s. p. uzavřel s Ministerstvem obrany České Republiky smlouvu na základě, které provede prodloužení životnosti protiletadlových raket PLŘS 3M9M3 KUB. Problematice prodlužování životnosti raket KUB se Vojenský technický ústav, s. p. ve svém odštěpném závodě VTÚVM ve Slavičíně věnuje už od konce 90let, kdy byla ve VTÚVM vyvinuta speciální a unikátní metoda, díky které bylo možné prodloužit životnost a provozuschopnost raket KUB o více než 20 let. Tato metoda spočívá v minimalizaci degradačních procesů pohonné hmoty letového motoru pomocí inertní dusíkové atmosféry, která se napouští do volného prostoru letového motoru rakety.

© Vojenský technický ústav, s.p.
Přesunout nahoru