Jediná certifikovaná zkušebna potápěčské techniky v ČR je ve Vyškově

Zkušebna potápěčské techniky, akreditovaná zkušební laboratoř č. 2452, Vojenského technického ústavu, s. p., odštěpný závod VTUPV ve Vyškově provádí, mimo jiné, certifikaci dýchacích přístrojů s otevřeným okruhem na tlakový Nitrox a kyslík dle normy ČSN EN 13949.

Vybrané součásti těchto dýchacích přístrojů musí vyhovět náročným zkouškám tlakovým kyslíkem, jako nedílnou součástí souboru zkoušek nutných pro vystavení certifikátu EU přezkoušení typu.

V současné době probíhá certifikace speciálního dýchacího přístroje se záložním zásobníkem plynu umístěným na hladině. Tento systém zvyšuje bezpečnost potápěčů při dlouhých hloubkových ponorech.

The Diving Equipment Test Room, accredited testing laboratory No. 2452, Vojenský technický ústav, s. p., VTUPV Branch in Vyškov, caries out, among others, the certification of open-circuit self-contained diving apparatus for use with compressed Nitrox and oxygen to EN 13949. The selected components of these diving apparatus must comply with demanding tests by pressurised oxygen. These tests are integral part of tests, necessary for issuing of the EU type certificate.

Actually, the Diving Equipment Test Room performs the test for the purpose of certification of a special diving apparatus with backup breathable gas tank on the surface. This system increases the safety of divers during long deep dives.

© Vojenský technický ústav, s.p.
Přesunout nahoru