Ve Vrběticích se neplánuje obnova muničních skladů

Týdeník Reflex v čísle 17/2021 zveřejnil článek Adély Knapové s titulkem „Posvačit u muničáku“, který obsahuje nepřesnosti či neúplné informace. Škoda, že takto tradiční časopis si před publikováním neověřil fakta a skutečnou situaci.

Autorka se pozastavuje nad tím, že areál není dostatečně chráněn. K tomu není důvod. Muniční sklady soukromých firem již zde nejsou a režim v areálu je nyní podobný jako v bývalých vojenských újezdech. Intenzita ostrahy odpovídá tomu, že zde byla dokončena pyrotechnická očista a areál není využíván k původnímu účelu. Proto je bezpečnostní režim na úrovni monitoringu. Obdobný režim je například v Brdech na dopadových plochách, kde jsou výstražné cedule, aby tam lidé nevstupovali. A všichni „zájemci o adrenalinovou návštěvu“ by si měli možné riziko uvědomit a nevstupovat do lokalit, kam je vstup zakázán. Lze ještě doplnit, že celý prostor, kde probíhala pyrotechnická očista, byl v roce 2016 obehnán provizorním plotem a střežen fyzicky i technickými prostředky. Plot byl odstraněn po ukončení zásahu v září 2020.

Nyní ve Vrběticích vykonává státní podnik Vojenské lesy a statky (VLS) hlavně hospodářskou činnost. Kromě toho provozují za přísných podmínek objekty v areálu jen v článku zmíněná firma Eruca a státní podnik Vojenský technický ústav (VTÚ). Ten využívá 4 zrekonstruované objekty pro výzkumnou a vývojovou činnost a do budoucna i výrobu. Všechny využívané budovy jsou k tomuto účelu zkolaudované, splňují platná bezpečnostní pravidla, jsou zabezpečeny elektronicky, kamerovým systémem, oplocením i nepřetržitou fyzickou ostrahou.

VLS současně plní úkol daný usnesením vlády z roku 2016, Tento úkol zní scelit majetek, tedy vykoupit nebo směnit pozemky v areálu. VLS mají v tuto chvíli v majetku přes 66 procent výměry pozemků, které získaly od 14 soukromých i státních vlastníků. Zbývá ještě 115 hektarů. Jednání o nich probíhají fakticky teprve od loňska, nejprve musel být ukončen policejní zásah spojený s pyrotechnickou očistou. Jde a půjde o složitý a časově náročný proces, protože pozemky jsou ve vlastnictví řady drobných majitelů a byly zpřístupněny až na konci roku 2020. VLS na základě znaleckého posudku do poloviny roku všechny znovu osloví s nabídkou odkupu či směny.

Autorka akcentuje obavy majitelů pozemků z jejich využívání kvůli pyrotechnické zátěži lokality. Právě proto vláda vydala úkol VLS je vykoupit či směnit, aby toto riziko nemuseli podstupovat. Na rozdíl od soukromníků, VLS jsou jako správci výcvikových prostor specialisté na hospodaření v lokalitách s pyrotechnickou zátěží a disponují mimo jiné vlastní pyrotechnickou jednotkou, která před těžbami a pěstebními pracemi v lese provádí potřebný průzkum.

Samotnou budoucnost celého vrbětického areálu bude možné řešit až ve finální fázi procesu scelení pozemků. Varianta, že by se však v areálu obnovily muniční sklady, ať už pro Armádu ČR nebo pro uskladnění materiálu soukromých firem, zvažována není. Informace v článku Reflexu o plánu znovu začít do skladů munici ve větším navážet tedy není pravdivá. Pokud někde v budoucnu munice bude, tak v samostatně střeženém a plně zabezpečeném areálu VTÚ.

  • Armáda muniční sklady ve Vrběticích nevyužívala od roku 2006. Důvodem pro jejich opuštění bylo rapidní snížení objemů ukládané munice a výbušnin v souvislosti s klesajícím počtem zbraní a bojové techniky. Jednoduše řečeno: nebylo potřeba tolik munice a tedy ani skladů jako v dobách, kdy bylo 200 tisíc vojáků. Veškerý majetek komerčních společností byl v roce 2014 uskladněný ve Vrběticích v souladu s legislativou a na základě platných nájemních smluv s tehdejším provozovatelem areálu VTÚ. Jednotlivé muniční sklady měly také své vlastní zabezpečení. Všichni nájemci měli platné licence a oprávnění pro nakládání s vojenským materiálem. A jakožto jeho vlastníci za něj nesli dle legislativy i uzavřených smluv plnou odpovědnost. Jelikož nešlo o armádní muniční sklady, kontrolní pravomoc v nich nemělo ministerstvo obrany, ale zejména Policie ČR a Český báňský úřad.

Autor: Marek Vala, tiskové oddělení MO

© Vojenský technický ústav, s.p.
Přesunout nahoru