Unikátní zkušebna speciálního vybavení

Zkušebna potápěčské techniky ve Vojenském technickém ústavu pozemního vojska Vyškov je díky svému technickému vybavení jediným subjektem v České republice oprávněným provádět certifikaci dýchacích přístrojů, suchých a mokrých obleků pro potápěče a záchranných vest. Video ukazuje jednu ze zkoušek dýchacího přístroje pro potápěče v sestavě s obličejovou maskou.

Potápěčský dýchací přístroj je konstruován tak, aby uživatel mohl dýchat požadovaný vzduch z tlakové láhve prostřednictvím plicní automatiky připojené k lícnicové části obličejové masky. Zkoušky parametrů potápěčského dýchacího přístroje s otevřeným okruhem se provádějí podle ČSN EN 250.

Autoři: Pavel Hrda a Vít Zalešák

Zkušebna potápěčské techniky Vyškov

© Vojenský technický ústav, s.p.
Přesunout nahoru