Tribotechnická laboratoř

Tribotechnická laboratoř Zkušebny speciálních systémů a pohonných hmot v odštěpném závodu Vojenský technický ústav pozemního vojska ve Vyškově se zabývá tribotechnickou diagnostikou motorů, převodovek a hydraulických systémů. Pro tyto účely slouží nový FTIR spektrometr NICOLET iS20, umožňující identifikovat druh pohonných hmot, dále obsah paliva, vody, glykolu, antioxidačních a protioděrových přísad, oxidačních produktů, nitračních a sulfatačních produktů a sazí.

Identifikace druhu pohonných hmot se provádí porovnáním FTIR spektra vzorku s FTIR spektrem deklarovaného druhu pohonných hmot. Porovnává se tzv. oblast otisku palce (Obrázek 1) 

Obsah paliva se vyhodnocuje na základě porovnání FTIR spektra vzorku s FTIR spektrem téhož nepoužitého nového oleje. Přirozeným způsobem se může do motorového oleje dostat až 5% hm. paliva, zejména při častých a opakovaných jízdách vozidla na krátké vzdálenosti, kdy se motor nestačí zahřát na provozní teplotu. Pokud množství paliva v oleji překročí uvedenou mez, znamená to ve většině případů závadu na motoru a je zapotřebí servisní zásah. Obsah vody a glykolu se vyhodnocuje podobným způsobem. Přirozeně se může do motorového oleje dostat až 0,2 % hm. vody. Pokud množství vody v oleji překročí uvedenou mez, je nutno olej vyměnit. Je-li zvýšený obsah vody doprovázen přítomností glykolu, znamená to závadu na chladícím systému motoru a je zapotřebí servisní zásah (Obrázek 2). Obdobný postup je aplikován při stanovení ostatních parametrů.  

© Vojenský technický ústav, s.p.
Přesunout nahoru