Tribotechnická laboratoř Akreditované zkušební laboratoře č. 1103 ve Vyškově

Tribotechnická laboratoř Akreditované zkušební laboratoře č. 1103 v odštěpném závodě VTÚPV ve Vyškově nabízí služby v oblasti tribotechnické diagnostiky motorů, převodovek a hydraulických systémů.

Pro účely zkvalitnění služeb a v rámci obnovy zkušebního a měřicího zařízení zde byl nedávno uveden do provozu automatický titrátor METTLER TOLEDO Excellence T5.

Tento přístroj kombinuje jednoduchou a snadno obsluhovatelnou funkcionalitu s maximální flexibilitou a vynikající analytickou efektivitou. Kromě obecných titračních aplikací může být titrátor používán také pro stanovení volumetrického a coulometrického obsahu vody metodou Karl-Fischer.

Přístroj METTLER TOLEDO Excellence T5 je v akreditované zkušební laboratoři využíván ke stanovení:

  • čísla celkové alkality (TBN) u vzorků motorových olejů podle ČSN ISO 3771,
  • obsahu vody ve vzorcích motorových, převodových a hydraulických olejů a ve vzorcích paliv volumetrickou metodou Karl-Fischer podle ČSN ISO 760.
© Vojenský technický ústav, s.p.
Přesunout nahoru