Tribotechnická diagnostika zásadně eliminuje poruchovost

Tribotechnická laboratoř akreditované zkušební laboratoře č. 1103 při VTÚPV Vyškov nabízí komplexní služby v oblasti diagnostiky olejů z motorových, převodových a hydraulických systémů.

Jednou z řady moderních metod, které k tomu využívá je Atomová hmotnostní spektrometrie.

Na přístroji SPECTROIL M jsme schopni z malého množství vzorku stanovit koncentraci otěrových kovů, nečistot i aditiv v mazivech. Standardní konfigurace tohoto přístroje umožňuje stanovovat obsah Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P Pb, Sb, Si, Sn, Ti, V, Zn ve vzorcích různých druhů olejů.

Stanovení těchto parametrů je nezbytné k posouzení technického stavu jednotlivých konstrukčních částí motoru, převodovky a hydraulických systémů.

The Tribology Test Site, accredited testing laboratory No. 1103, Vojenský technický ústav, s. p., VTUPV Branch in Vyškov, offers comprehensive services in the area of diagnosis of oils from engine, gear and hydraulic systems.

One of the up-to-date methods used is the Atomic mass spectrometry. We are able to determine the concentration of abrasion metals, dirt and additives in lubricants, even from a small amount of the tested sample.

The standard configuration of our apparatus enables to determine the content of Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P Pb, Sb, Si, Sn, Ti, V, Zn in samples of various type of oils.

The determination of these parameters is necessary for assessment of technical condition of individual construction parts of engine, gear and hydraulic system.

© Vojenský technický ústav, s.p.
Přesunout nahoru