Tři otázky pro ředitele VTÚ, s. p.

Pane řediteli, auditor potvrdil svým výrokem kladný hospodářský výsledek Vojenského technického ústavu za rok 2019. Úspěšné období státního podniku tedy pokračuje?

Za posledních pět let prošel Vojenský technický ústav obdobím rozvoje a stabilizace a jeho odborné portfolio se významně rozšířilo. Z ekonomického hlediska byl rok 2019 již pátým v pořadí, kdy jsme dosáhli kladného hospodářského výsledku. Tato skutečnost nám umožňuje stavět na pevných ekonomických a personálních základech. V loňském roce VTÚ realizoval přes dvě stovky různorodých projektů napříč odštěpnými závody, a to primárně ve prospěch Armády České republiky, ale taktéž pro další ozbrojené a bezpečnostní složky státu, nevyjímaje komerční sektor. Rok 2019 nebyl zcela jednoduchý z pohledu dílčích změn nastaveného obchodního plánu, kdy se některé plánované projekty posouvaly v čase a jiné zas zcela rušily. Tento stav se však podařilo v průběhu roku překonat vykrytím novými zakázkami, a to zejména ve zkušebnictví. V druhé polovině roku se VTÚ, jako stěžejní prvek českého průmyslu pro integrační a implementační činnosti, zapojil do hlavních vyzbrojovacích programů Armády ČR, a to do řešení integrace radiolokátoru MADR z pohledu architektury C2, dále zabezpečení technické podpory MO ČR při pořizování nového pásového BVP a řešení integrace nového vrtulníku do pozemních systémů AČR.  

Na co jste se zaměřili ve vnitropodnikové činnosti?

Ve VTÚ pokračoval proces modernizace IT infrastruktury s cílem optimalizovat interní podnikové procesy a zefektivnit manažerské a projektové činnosti, resp. reagovat na nové trendy a podnikové potřeby. Vedle toho jsme rozvíjeli činnost státní autority a podnikového zkušebnictví, v němž jsme úspěšně prošli reakreditací, a to včetně rozšíření stávajícího rozsahu zkoušek o zkoušky zcela nové. Zároveň probíhala příprava na rozšíření a modernizaci komunikačních prostředků VTÚ, které se již staly významným zdrojem informací pro zaměstnance i veřejnost.     

Klíčové jsou lidské zdroje. Jak je na tom v této oblasti VTÚ?

Základem pro fungování VTÚ jsou bezesporu zaměstnanci, jejichž zásluhou se nám dařilo a daří realizovat jedinečné a stále náročnější projekty. Jejich počet za poslední roky stále roste, a to ve vazbě na nárůst projektů a odbornou potřebu k jejich řešení. Vedení podniku zároveň rozvíjí personální a mzdovou politiku, kdy stále prohlubujeme spolupráci s technickými univerzitami, využíváme nejrůznější cesty k náboru nových zaměstnanců a vedle toho dochází k postupnému navyšování mzdové základny včetně měsíčních prémií.

Autor: Pavel Lang

© Vojenský technický ústav, s.p.
Přesunout nahoru