Tiskové prohlášení

7. ledna 2022 zveřejnilo internetové médium Voxpot článek „Umělá inteligence se hlásí do služby: Robotičtí vojáci už nejsou pouhou fantazií“. V tomto článku autor, Filip Brychta, jmenoval Vojenský technický ústav s. p. a citoval jeho experty, aby dal obsahu svého článku důvěryhodnost.

Vojenský technický ústav s. p. a jeho experti se důrazně distancují od tohoto článku a jeho obsah hodnotí jako manipulativní a neodpovídající skutečné realitě.

Filip Brychta vytrhl z kontextu některá slova expertů Vojenského technického ústavu s. p. a manipulativně je vložil do souvislostí tak, aby jeho článek vyvolal jím míněný dojem. V souladu s jeho vlastním samoregulačním novinářským etickým kodexem, Filip Brychta jmenoval podnik a citoval jeho experty přesto, že byl písemně důrazně upozorněn, že nesouhlasíme s citací expertů podniku ani spojováním jména podniku s obsahem tohoto článku.

K obsahu článku dodáváme, že uvedený kontext je v přímém rozporu s politikou a zájmy Evropské unie, Severoatlantické organizace a tedy i České republiky, které důsledně sledují morální, etické a právní principy vývoje a použití takovéto vojenské techniky a vyvíjí velké úsilí na mezinárodním fóru, aby zcela autonomní zbraňové systémy řízené umělou inteligencí byly zařazeny na seznam zakázaných zbraní. Listina základních lidských práv a svobod a Ženevské úmluvy o ozbrojeném konfliktu jsou nepřekročitelnou hranicí pro demokratická zřízení.

Filip Brychta, manipulativním citováním expertů Vojenského technického ústavu s. p., přestože mu to bylo výslovně zakázáno, porušil Etický kodex přijatý Syndikátem novinářů České republiky tím, že nepoctivě získal informace využitím dobré víry citovaných expertů a zneužil výsady novináře k manipulativnímu prezentování svých osobních postojů.

© Vojenský technický ústav, s.p.
Přesunout nahoru