Tisíce speciálních zadání pro ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

Vojenský technický ústav, s. p. je jednou z mála tuzemských institucí, která poskytuje v branně bezpečnostním průmyslu tak rozsáhlé spektrum zkoušek, na jejichž konci jsou souhrnné výsledky. Větší část komplexního testování souvisí s vlastním výzkumem, vývojem, realizací funkčních vzorů i prototypů a se zaváděním nové techniky pro potřeby jak ozbrojených sil a bezpečnostních sborů, tak složek integrovaného záchranného systému. Armáda ČR využívá tyto služby a činnosti při zkouškách výzbroje, techniky, materiálu a vybavení svazků a útvarů několika druhů sil AČR. Certifikované zkušebnictví VTÚ používá také civilní sektor. O ojedinělé know-how státního podniku Ministerstva obrany ČR je zvyšující se zájem nejen u českých, ale i zahraničních zákazníků.  

V odštěpném závodu VTÚLaPVO Praha-Kbely je zkušebna záchranných prostředků a padákové techniky a dále tribodiagnostická laboratoř. Ve VTÚPV Vyškov to jsou zkušebny elektromagnetické kompatibility, potápěčské techniky, vozidel, speciálních měření, elektrické bezpečnosti, speciálních systémů a PHM a zkušebna seismické způsobilosti. Ve VTÚVM Slavičín je zkušebna malorážových zbraní, střeliva, balistických ochranných prostředků a muničních obalů. Nedaleko Bzence se nacházejí prostory zkušební střelnice státního podniku VTÚ.

Jedenáct zkušebních pracovišť Vojenského technického ústavu provede ročně stovky speciálních testovacích činností pro různé instituce v oblasti bezpečnosti a obrany.   

Text: Pavel Lang

Ilustrační foto: archiv VTÚ, s. p.  

© Vojenský technický ústav, s.p.
Přesunout nahoru