Testy elektromagnetické kompatibility pro Armádu ČR

Zkušebna elektromagnetické kompatibility (EMC – Electromagnetic Compatibility) v odštěpném závodu Vojenský technický ústav pozemního vojska Vyškov vznikla v roce 1993 a je jednou z nejdéle působících zkušeben elektromagnetické kompatibility na území ČR. Disponuje kvalitním technickým vybavením i zkušenými pracovníky a je plně srovnatelná s obdobnými zahraničními pracovišti. Provádí akreditované, i neakreditované zkoušky v oblasti EMC (rušivého vyzařování – EMI, elektromagnetické odolnosti – EMS a klimatických zkoušek)  pro potřeby Armády ČR i civilního sektoru.

Součástí zkušebny EMC jsou tato pracoviště: laboratoř elektromagnetického vyzařování (EMI), laboratoř elektromagnetické odolnosti (EMS), laboratoř technických zkoušek zařízení (automotive pulzy, EHK 48, AKB, auto-elektriky, osvětlení), pracoviště rozvoje zkoušek (výkonových elektromagnetických pulzů UWB, NEMP) a klimatická laboratoř.

Zkoušky jsou prováděny v souladu s harmonizovanými českými a evropskými normami. Pro vojenský sektor podle platných českých obranných standardů (ČOS), standardů NATO (AECTP,STANAG) a standardů USA (MIL-STD). Prověřování pro civilní instituce je důležitým podkladem pro vystavení „ES prohlášení o shodě“ a označení výrobku značkou CE.

Zkušebna EMC disponuje mobilním vybavením umožňujícím provádění zkoušek přímo u výrobce nebo na místě instalace (např. u rozměrných výrobků či technologických celků).

Z podkladů odštěpného závodu Vojenský technický ústav pozemního vojska Vyškov připravil: Pavel Lang

Video ze zkušebny EMC připravil: Bc. Daniel Sypták

Zkušebna EMC Vyškov

© Vojenský technický ústav, s.p.
Přesunout nahoru