Státní podnik VTÚ, s. p. podepsal novou Kolektivní smlouvu

Po více než půlročním vyjednávání mezi zástupci odborové organizace a vedením podniku VTÚ, s. p. došlo dne 24. listopadu 2021 k podpisu nové Kolektivní smlouvy VTÚ, s. p. Celá Kolektivní smlouva prošla revizí, při které se provedlo zjednodušení a zvýšení srozumitelnosti při zachování všech atributů a benefitů z předchozí Kolektivní smlouvy. Za vedení VTÚ, s. p. Kolektivní smlouvu podepsal ředitel státního podniku Ing. Petr Novotný a za odborovou organizaci předseda ZO ČMOSA VTÚLaPVO Ing. Miroslav Sivák, CSc., předseda ZO ČMOSA VTÚPV Josef Vybíral a předsedkyně ZO ČMOSA VTÚVM Jana Kalusová. Touto cestou bychom rádi poděkovali zástupcům odborové organizace za jejich přístup při kolektivním vyjednávání a pomoc při návrhu nové Kolektivní smlouvy.

© Vojenský technický ústav, s.p.
Přesunout nahoru