Státní podnik navštívila ministryně pro vědu, výzkum a inovace Mgr. Helena Langšádlová

Dne 9. května 2022 navštívila Vojenský technický ústav, s. p. ministryně pro vědu, výzkum a inovace Mgr. Helena Langšádlová. Paní ministryně absolvovala téměř dvouhodinové setkání s vedením státního podniku, za které se účastnil ředitel státního podniku Ing. Petr Novotný, technicko-obchodní ředitelka Ing. Jitka Čapková, Ph.D., MBA a ředitel odštěpného závodu VTÚLaPVO Ing. Libor Tomolya.

Předmětem setkání bylo informovat paní ministryni o aktuálních projektech, které státní podnik řeší pro Armádu ČR, ale i o projektech v oblasti výzkumu. V rozhovoru s paní ministryní zazněly i informace, jaký vliv má aktuální celosvětová ekonomická situace na plnění náročných úkolů, které má státní podnik před sebou. Zejména jde o těžkosti v dodávkách komponent, ale i nedostatek kvalifikovaných uchazečů o pracovní pozice ve státním podniku. Paní ministryně si následně prohlédla některé z výrobků, které jsou výsledkem vývoje, který VTÚ, s. p. zajišťuje pro ozbrojené složky České republiky, hlavně pak pro Armádu ČR.

Na závěr setkání se paní ministryně zapsala do pamětní knihy, kde státnímu podniku popřála, aby i nadále byl tak úspěšný v plnění svých úkolů a složitých projektů, jak tomu bylo dosud.

© Vojenský technický ústav, s.p.
Přesunout nahoru