Správná informace na správném místě ve správném čase

Projekt nového systému Vojenské letecké informační služby je dlouhodobým záměrem Armády České republiky kompletně modernizovat a certifikovat pracoviště VLIS. Dotčené pracoviště má za úkol shromažďovat a distribuovat aktualizované informace nutné pro letový provoz AČR. Navíc však bude spravovat celou tzv. změnovou službu. Změnová služba bude nově jasně definována a bude na jednotné SW platformě, a to od podání návrhu na změnu například ze strany letiště nebo velitelství vzdušných sil, přes schvalování dotčené změny (většinou cestou ODVL SDK MO) až po zanesení změny a distribuci v elektronické a papírové podobě všem dotčeným orgánům. Jako příklad lze uvést dokument AIP – Aeronautical Information Publication).

Požadavky na jakost leteckých dat jsou dány v základu Nařízením Komise (EU) č. 73/2010 na jakost leteckých dat a leteckých informací pro jednotné evropské nebe. V rámci modernizace VLIS bude nově zaveden SW pro aktualizaci letových postupů např. pro přiblížení a přistání na letiště, k čemuž byli vyškoleni v rámci projektu dva armádní specialisté. Mimo to VLIS tiskne a distribuuje velkoformátové letecké mapy a musí mít úzkou spolupráci s civilním protějškem (LIS ŘLP ČR, s. p.).

Úkolem odštěpného závodu Vojenský technický ústav letectva a protivzdušné obrany je zpracování technické specifikace projektu VLIS a spolupráce na jeho systémové integraci. Konkrétněji, VTÚLaPVO dodává pomocí svých dodavatelů celý systém: SW řešení (správa databáze, workflow, editace AIP, včetně řešení prostupů), dále servery, pracovní stanice a velkoformátové tiskárny. Systém je nastaven tak, aby do budoucna bylo možno implementovat tzv. digitální NOTAM (Notice To Airmen).

Termín dokončení projektu Vojenské letecké informační služby je vázán na zahájení stavby v projektu Radarcentrum s předpokládaným termínem předání v příštím roce.

Z podkladů Tomáše Ptáčka připravil: Pavel Lang

Ilustrační foto: archiv odštěpného závodu VTÚLa PVO

© Vojenský technický ústav, s.p.
Přesunout nahoru