Spolupráce VTÚ a UO je přínosem a bude pokračovat

Na slavnostní vyřazení letošních absolventů vojenského studia Univerzity obrany v Brně byli pozváni také zástupci resortního státního podniku Vojenský technický ústav.

Po slavnostním aktu, při němž rektor-velitel brigádní generál Bohuslav Přikryl „pasoval“ nejlepšího studenta UO univerzitním mečem a ministr obrany Lubomír Metnar předal bojový prapor nové rektorce plukovnici gšt. Zuzaně Kročové, se uskutečnilo neformální setkání delegace VTÚ s generálem B. Přikrylem. Na jednání byla kladně hodnocena rámcová smlouva o vzájemné spolupráci mezi VTÚ a UO v konkrétních oblastech činností, která bude na podzim oběma stranami aktualizována.

Text: Pavel Lang

Foto: Facebook MO ČR

© Vojenský technický ústav, s.p.
Přesunout nahoru