Společně v oblasti bezpečnostních služeb

„Vojenský technický ústav vnímáme jako nejvhodnějšího partnera ke spolupráci v  bezpečnostní oblasti. Nejenže je státním podnikem s unikátním know-how výzkumného a vývojového portfolia, ale jeho dílčí projekty naplňují naši vizi kvalitativně vyšší úrovně poskytovaných bezpečnostních služeb. V tomto směru je pro nás VTÚ primárním společníkem, a to i z pohledu majetkové účasti státu v obou subjektech“ říká jednatel společnosti Česká pošta Security Tomáš Hampl. 

Ve čtvrtek 5. listopadu 2020 podepsali představitelé obou státních institucí Memorandum o spolupráci. Signatáři memoranda se dohodli, že budou vzájemně spolupracovat v oblasti bezpečnostních služeb, projektů a instalace, a to včetně revizí a zkoušek.

„Portfolio státního podniku VTÚ je primárně určeno pro Armádu České republiky, ale naše odborné schopnosti lze využít také u dalších složek ozbrojených sil a bezpečnostních sborů, oblast bezpečnostních služeb nevyjímaje. Identifikovali jsme průsečíky možné spolupráce. Možný rozsah součinnosti je široký, protože pilotní projekty mohou mít zaměření od zajištění ochrany perimetru až po oblast kybernetické bezpečnosti. Dnes jsme učinili první rámcový krok vzájemné spolupráce, na kterém chceme stavět v budoucnu,“ konstatuje ředitel státního podniku VTÚ Jiří Protiva.

Autor: Pavel Lang  

© Vojenský technický ústav, s.p.
Přesunout nahoru