Specifická naklápěcí plošina pro zkoušky stability

Zkušebna elektrické bezpečnosti v odštěpném závodě Vojenský technický ústav pozemního vojska Vyškov, je vybavena unikátní naklápěcí plošinou, která slouží pro zkoušky stability testovaných zařízení při náklonu o požadovaný úhel.

Protože se jedná o speciální zařízení, byl zrod této plošiny řešen interně u VTÚPV, a to včetně jejího návrhu, konstrukční dokumentace i výroby.

Princip zkoušky je následující: zařízení se nesmí převrhnout, pokud je umístěno na rovnou plochu a otáčí se jím v úhlu 360° kolem své vertikální osy, přičemž je nakloněno o 10° nebo 15° (dle požadavku příslušné normy EN). Nosnost plošiny je 400 kg, její rozměry 1,25 m x 1,25 m.

Na fotografii je testováno zařízení H-Check (dávkovač dezinfekce) podle normy na elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely ČSN EN 60335-1 ed. 3 a ČSN EN 60335-2-75 ed. 2. Zařízení se v nejnepříznivější poloze při náklonu o 15° nepřevrhlo. Informativně byla provedena zkouška náklonem o 18° a také s kladným výsledkem.

Text: Zbyněk Plch

Foto: archiv odštěpného závodu VTÚPV Vyškov

© Vojenský technický ústav, s.p.
Přesunout nahoru