Slavnostní předání učeben ve Vyškově a v Brně

Dne 16.11.2021 došlo k předání dokončených učeben v posádkách Vyškov a Brno jako dílčí plnění dílčí smlouvy na hardwarovou přípravu pro integraci SŘP č. 201080101. Předání učebny v Brně proběhlo jako slavnostní akt se symbolickým přestřižením pásky. Na akci se podíleli za Univerzitu obrany děkan plk. Ing. Jan Drozd, Ph.D., pplk. gšt. Ing. Mgr. Martin Blaha, Ph.D., prof. Ing. Ladislav Potužák, CSc. a pan Aleš Volovec. Za SVA MO byl přítomen Ing. Martin Šufajzl a za AČR plk. gšt Ing. Jan Cífka. Vojenský technický ústav, s. p. na akci reprezentoval ředitel Ing. Petr Novotný a Mgr. Marek Hajn. Současně probíhalo předání učeben po majetkové správě komisi prvotního příjemce VZ Štěpánov.

Nově předané učebny mají do budoucna velký potenciál dalšího rozvoje, jsou vzorem pro přechod k učebnám nové generace a byl vysloven i ten názor, že se jedná o přechod od učeben 20. století k učebnám 21. století. K dispozici byly na akci letáky k nejvýznamnějším projektům VTÚ, dále také upomínkové předměty a prezentace výstavby učeben, kterou zpracovávali studenti katedry.

© Vojenský technický ústav, s.p.
Přesunout nahoru