Seznámení jednotek HZS Zlínského kraje s areálem Provozovny Vrbětice

V měsíci červenci se uskutečnila prohlídka zástupců HZS a IZS Zlínského kraje v areálu nově zrekonstruované Provozovny Vrbětice, Vojenského technického ústavu, s. p., jejíž provoz a činnost byly nově zahájeny v březnu letošního roku. Záměrem třídenní akce bylo důkladné seznámení se s objekty a prostorem areálu Provozovny Vrbětice a dostatečná informovanost dotčených jednotek HZS, konkrétně HZS Zlínského kraje, profesionálních i dobrovolných hasičů HZS Slavičín a Valašských Klobouk o celém areálu. Na následujících fotografiích můžete vidět, jak seznámení se místních a krajských hasičů s nově zprovozněným areálem probíhalo. V rámci prostřídání všech směn během tří dnů měl každý člen HZS možnost zhlédnout všechny 4 objekty Provozovny Vrbětice, u každého objektu byl proveden podrobný výklad účelu budovy, systému zabezpečení, apod. a byly zodpovězeny případné otázky. Akce byla všemi zúčastněnými hasiči ohodnocena velkým praktickým přínosem pro jejich plnou připravenost pro případ mimořádné události či jiného zásahu, čímž je např. požár lesů v přímé i nepřímé blízkosti objektů Provozovny Vrbětice. Proto proběhne ještě letos praktické požární cvičení a v následujících letech se bude v pravidelném ročním intervalu opakovat. Vojenský technický ústav, s. p. vnímá tyto aktivity jako jeden z významných faktorů zvýšení prevence závažných havárií a bezpečnosti případných zasahujících jednotek.

© Vojenský technický ústav, s.p.
Přesunout nahoru