Setkání ředitele státního podniku VTÚ s 1. zástupcem náčelníka Generálního štábu AČR

Ve středu 18. srpna 2021 se ředitel státního podniku Vojenského technického ústavu Ing. Petr Novotný setkal s prvním zástupcem náčelníka Generálního štábu Armády ČR, generálporučíkem Ing. Jaromírem Zůnou. Důvodem setkání bylo zejména seznámení se situací ve státním podniku po proběhlé nedávné změně vedení státního podniku a s aktuálním stavem řešených projektů. Ředitel státního podniku se zaměřil na strategické projekty, jimiž jsou zejména MADR, SHORAD, Systém řízení palby dělostřelectva a Pásové bojové vozidlo pěchoty. Nezanedbatelných bodem jednání byla otázka další možné vzájemné spolupráce na vědecko-výzkumných projektech Vojenského technického ústavu, s.p. a Armády ČR.

© Vojenský technický ústav, s.p.
Přesunout nahoru