Robotsystem 70 proti bezpilotnímu prostředku Miss Tractor

Další operační nasazení bezpilotního systému Miss Tractor se uskuteční v červnu ve vojenském výcvikovém prostoru Hradiště. Imitátor vzdušného cíle, z produkce Vojenského technického ústavu, s. p., bude použit pro nácvik střelby z přenosných protiletadlových raketových systémů velmi krátkého dosahu RBS 70 (Robotsystem 70).

Combat flight in enemy territory. Show of force

Imitátor vzdušného cíle MISS TRACTOR VTÚ je letoun klasické hornokřídlé konstrukce s kolovým podvozkem ostruhového typu.

K pohonu slouží dvouválcový dvoudobý plochý motor s třílistou pevnou vrtulí, umístěný v tažném uspořádání.

Avionika je tvořena autopilotem, umožňujícím let v poloautomatickém režimu, kdy příčnou i podélnou stabilitu za letu zajišťují jeho čidla. Lze využít i plně autonomní let s možností naprogramovat trasu letu předem anebo ji změnit i v jeho průběhu. Start a přistání se realizuje s využitím vestavěného RC přijímače.

Pro přenos řídicích dat ze země na palubu a telemetrických dat z paluby na zem slouží radiový modem, který je rovněž součástí autopilota.

Ovládání jednotlivých kormidel zajišťují elektrické servopohony. Pokyn k jejich výchylkám vydává autopilot prostřednictvím palubní elektronické výkonové jednotky.

Napájení elektronického zapalování motoru, palubní avioniky a servopohonů zajišťuje vestavěný akumulátor.

Na horní straně trupu bezpilotního prostředku je umístěn servopohonem ovládaný zámek, sloužící k uchycení vlečného lanka pro vlekání textilního rukávu o průměru 600 mm a délce 5 m, imitujícího trup letounu kategorie L-39. Při nácviku s využitím střel s tepelným naváděním lze za rukáv připojit světlici jako zdroj tepla.

Pro zvětšení odrazné plochy je do trupu instalován koutový odražeč s odraznou plochou více než 0,5 m2. Pro let v noci je letoun osazen LED osvětlením.

Pozemní řídicí systém tvoří RC souprava pro uskutečnění startu a přistán a odolný PC tablet (14“), doplněný speciální klávesnicí s joystickem pro ovládání bezpilotního prostředku v poloautomatickém režimu letu. Na monitoru tabletu se zobrazují údaje o letu nad mapou a základní údaje o letových parametrech. Jeho prostřednictvím lze programovat trasu letu.

Základní technické údaje:

  • Vzletová hmotnost letounu: 14,5 kg
  • Rychlost při vlečení rukávu: 110 km/h
  • Doba letu: více než 30 min
  • Akční rádius: 10 km
  • Textilní rukáv: průměr 0,6 m, délka 5 m
  • Vzdálenost rukávu od letounu: 50 m
  • Světlice imitující tepelné vyzařování
  • Teplota světlice: 1 200 °C, doba hoření 40 s
  • Instalovaný koutový odražeč: plocha 0,5m2

Z podkladů ředitele úseku speciálních zástaveb a bezpilotních systémů VTÚLaPVO Jiřího Kuzdase připravil: Pavel Lang

© Vojenský technický ústav, s.p.
Přesunout nahoru