Provozuschopnost i za extrémních klimatických podmínek

Zkušebna vozidel v odštěpném závodu Vojenský technický ústav pozemního vojska Vyškov provádí také zkoušky odolnosti a funkčnosti vozidel za extrémních klimatických podmínek. Standardně se ověřuje funkčnost vozidel při teplotách okolního vzduchu v rozmezí od plus 49 °C do mínus 32 °C.

Při zkoušce funkčnosti vozidla za extrémních klimatických podmínek se vozidlo ustaví do klimatické komory a na stanovená místa ve vozidle se instalují teplotní snímače. Po ustálení teplot na požadované hodnotě se vozidlo ponechá po určitou dobu aklimatizovat. Poté se nastartuje motor a spustí se klimatizace. Zjišťuje se za jakou dobu a na jakou teplotu je klimatizace schopna vychladit prostor pro osádku.  

Při zkoušce funkčnosti vozidla za extrémních chladných klimatických podmínek se vozidlo vychladí obvykle na teplotu minus 32 °C. Poté se zkouší nastartovat motor a ověřuje se funkčnost ostatních skupin vozidla. 

Text: Milan Bezděk a Jiří Rýdel

Ilustrační foto: archiv odštěpného závodu VTÚPV

© Vojenský technický ústav, s.p.
Přesunout nahoru