Personální změny ve VTÚ s.p.

V měsíci dubnu až červnu ukončili své působení na ředitelství VTÚ s.p. tito zaměstnanci:

Oto Šorna – bezpečnostní a provozní ředitel

Jan Bříza – manažer lidského kapitálu

Petr Kovář – obchodní a marketingový ředitel

Jolana Bezchlebová – ekonomická ředitelka

Lukáš Ondráček – ředitel pro kontrolu a kvalitu

Erika Mašková – manažerka obchodu

Andrea Syslová – marketingová specialistka

Tomáš Weisheitel – vedoucí IT

David Mazáč – specialista IT

Tadeáš Grym – specialista IT

Tomáš Ladra – specialista IT  

Rádi bychom výše uvedeným zaměstnancům poděkovali za jejich odvedenou práci pro VTÚ s.p. a popřáli jim hodně pracovních úspěchů v jejich další profesní kariéře.

© Vojenský technický ústav, s.p.
Přesunout nahoru