Nabídky na dodávky PBVP podali všichni tři uchazeči

K zakázce na pořízení 210 kusů pásových bojových vozidel pěchoty byly odevzdány nabídky. Nejzazší termín pro odevzdání nabídek byl 1.9.2021. Na přípravě podkladů pro tyto nabídky spolupracoval státní podnik VTÚ se státním podnikem VOP CZ. Nyní posoudí úplnost nabídek a jejich obsah komise, poté budou nabídky vyhovující požadavkům Ministerstva obrany vyhodnoceny. Vedení státního podniku VTÚ očekává, že bude v budoucnu v rámci svých kompetencí spolupracovat s vítězem této soutěže.

© Vojenský technický ústav, s.p.
Přesunout nahoru