Modernizace praporních a brigádních mobilních přístupových provozoven

Jedním z nejvýznamnějších projektů, který Vojenský technický ústav, s. p. realizoval v loňském roce, byla modernizace praporních provozoven v operačně taktickém systému velení a řízení pozemních a vzdušných sil k naplnění schopností Federated Mission Networking (FMN).

Rámcová dohoda mezi VTÚ a Ministerstvem obrany ČR k realizaci modernizačních projektů v rámci postupného získávání schopností FMN byla uzavřena v listopadu 2018. První prováděcí smlouvou byla modernizace celkem 14 praporních provozoven MPP-40 (mobilní přístupová provozovna), z toho 12 kusů na podvozku Land Rover a 2 kusy na pásovém podvozku bojového vozidla pěchoty.

Cílem modernizace byla obměna komunikačního vybavení, a to zejména radioreléové stanice RR-300 na stanici typu RF-7850W výrobce Harris, kompletní výměna utajovaného i neutajovaného LAN komunikačního vybavení a související úprava kabeláže, datových schrán, nabíječů a dalších částí vozidla, včetně účelového nábytku, nebo montáž klimatizačních jednotek, které před modernizací ve vozidlech chyběly. Všechny typy provozoven byly podrobeny podnikovým a vojskovým zkouškám a koncem roku 2019 úspěšně předány uživatelům.

V červenci loňského roku Ministerstvo obrany ČR podepsalo s VTÚ dílčí smlouvy na technické zhodnocení brigádních provozoven v souladu s rámcovou dohodou na realizaci projektu Rozvoj operačně taktických systémů velení a řízení k naplnění schopností FMN.

„Tento projekt považuji za jeden z nejzásadnějších, který významně přispívá jak k modernizaci Armády České republiky, tak k jejímu plnohodnotnému zapojení v rámci aliančních struktur,“ říká ředitel státního podniku VTÚ Jiří Protiva.

Z podkladů odštěpného závodu Vojenský technický ústav letectva a protivzdušné obrany připravil: Pavel Lang

© Vojenský technický ústav, s.p.
Přesunout nahoru