Mezi testovanou technikou i vojenská sanitka

V jedenácti zkušebnách Vojenského technického ústavu, s. p. byly v loňském roce provedeny stovky testů k ověření kvality a takticko-technických parametrů zejména armádní techniky, materiálu, vybavení a výzbroje.

Jedním ze zajímavých testovacích produktů byl také „zkušební vzorek“ nové vojenské sanitky se zdravotnickou nástavbou na podvozku Iveco MUV (Military Utility Vehicle) neboli LZTOPu (Lehkého Zdravotnického Terénního Odsunového Prostředku), který je nyní využíván v boji s nákazou koronaviru SARS-CoV-2.

Vozidla jsou nasazována při plnění úkolů proti šíření onemocnění Covid-19 jak 4. brigádou rychlého nasazení, tak 7. mechanizovanou brigádou.       

V Akreditované zkušební laboratoři č. 1103 odštěpného závodu Vojenský technický ústav pozemního vojska Vyškov, a to konkrétně ve zkušebnách vozidel a elektromagnetické kompatibility, LZTOP úspěšně prošel dílčí fází zkoušek ve stanoveném kontrolním procesu.           

Text: Pavel Lang

Ilustrační foto: archivy odštěpného závodu VTÚVM a MO ČR  

© Vojenský technický ústav, s.p.
Přesunout nahoru