Jmenování Ředitele odštěpného závodu VTÚVM Slavičín

Dne 1. prosince 2021 byl ředitelem odštěpného závodu VTÚVM Slavičín ustanoven Ing. Stanislav Hudeček. V předchozích letech vykonával funkci ředitele Agentury logistiky Armády ČR, dále zástupce ředitele sekce podpory Ministerstva obrany. V těchto funkcích získal nejen zkušenosti z řízení sekce podpory na strategické úrovni a v řízení akvizičního pracoviště, ale i přehled o hospodaření s materiálem. S ohledem na jeho dlouholetou praxi v řídících funkcích a velitelských pozicích, a to včetně mezinárodních zkušeností, které získal při nasazení ve třech misích, pevně věříme, že se mu podaří tyto zkušenosti zúročit i v pozici ředitele odštěpného závodu a nadále tak pokračovat v dlouhodobém trendu nejen ve vztahu ke kladným hospodářským výsledkům, ale rovněž při úspěšné realizaci zajímavých projektů pro naše zákazníky.

Zároveň bychom rádi touto cestou poděkovali odcházejícímu řediteli Ing. Jánu Romanovi za dlouholeté působení v managementu odštěpného závodu a popřáli mu mnoho štěstí do dalších let.

© Vojenský technický ústav, s.p.
Přesunout nahoru