Jmenování Ředitele odštěpného závodu VTÚPV Vyškov

Dne 1. října 2021 byl ředitelem odštěpného závodu VTÚPV Vyškov ustanoven Ing. Ján Gurník, který ukončil svou aktivní vojenskou službu v pozici přidělence obrany ve Slovenské republice s akreditací pro Maďarsko a Rakousko. V předchozích letech vykonával funkci velitele Pozemních sil Armády České republiky, či velitele Společných sil. S ohledem na jeho dlouholetou praxi na velitelských pozicích v pozemním vojsku, a to včetně mezinárodních zkušeností, které získal na zahraničním pracovišti v nizozemském Brunssumu, či jako velitel kontingentu mise SFOR na Balkáně, doufáme, že se mu podaří tyto zkušenosti zúročit i v pozici ředitele odštěpného závodu a nadále tak pokračovat v dlouhodobém trendu nejen ve vztahu ke kladným hospodářským výsledkům, ale rovněž při úspěšné realizaci zajímavých projektů pro naše zákazníky.

Zároveň bychom rádi touto cestou poděkovali odcházejícímu řediteli Ing. Jánu Dzurendovi za dlouholeté působení v managementu odštěpného závodu a popřáli mu mnoho štěstí do dalších let.

© Vojenský technický ústav, s.p.
Přesunout nahoru