Jmenování ředitele odštěpného závodu VTÚPV Vyškov

Dne 21. února 2023 byl ředitelem odštěpného závodu VTÚPV Vyškov jmenován Ing. Jaromír Šebesta, který doposud v odštěpném závodu působil na pozici technicko-obchodního ředitele. Před nástupem do VTÚ, s. p. vykonával funkci velitele Vzdušných sil Armády České Republiky a přidělence obrany v Indické republice. S ohledem na jeho mnohaletou praxi na velitelských funkcích u vzdušných sil a zkušenostem získaných zařazením na zahraničním pracovišti velitelství NATO v Italské Neapoli či při operačním nasazení v misích KFOR na Balkáně a ISAF v Afghánistánu věříme, že bude dále takto nabyté zkušenosti úročit i v pozici ředitele odštěpného závodu, který z pověření řídil od listopadu loňského roku a nadále tak pokračovat v dlouhodobém trendu nejen ve vztahu ke kladným hospodářským výsledkům, ale rovněž při úspěšné realizaci zajímavých projektů pro naše zákazníky.

© Vojenský technický ústav, s.p.
Přesunout nahoru