Jeden z nejnáročnějších testů

Ve Vojenském technickém ústavu, s. p. procházejí speciálním testováním také osobní ochranné prostředky, nevyjímaje oděvy chránící proti podchlazení ve vodě. Zkušebna potápěčské techniky v odštěpném závodu VTÚPV Vyškov provádí akreditované zkoušky těchto oděvů podle ČSN EN ISO 15027 a podle námořní úmluvy SOLAS, usnesení MSC.81(70).

Jednou z nejnáročnějších zkoušek je ověření tepelné ochrany poskytované oděvem, která se provádí s využitím zkušebních osob. Zkouška probíhá vždy pod dohledem lékaře. Při zkoušce jsou zkušební osoby oblečeny v testovaném obleku a na svém těle mají umístěny teplotní čidla v oblasti beder, rukou, lýtek a chodidel. Mimo tato čidla je monitorována také jejich činnost srdce elektrokardiografem (EKG).

Zkušební osoba se ponoří do vody s teplotou 5 °C na dobu 1 hodiny (ponoření ve vodě s hlavou nad hladinou při okolní teplotě 5 °C). V průběhu zkoušky se sleduje tělesná teplota, která nesmí klesnout o více než 1,5 °C po první půlhodině pod její normální teplotní úroveň. V případě poklesu tělesné teploty pod stanovenou hodnotu je zkouška lékařem ukončena. V případě pozitivního průběhu zkoušky musí zkušební osoba ihned po opuštění vody uchopit tužku a musí být schopna psát. Tato zkouška na ně klade vysoké nároky a vzhledem k individuálním fyziologickým aspektům může být ze strany zkušebních osob kdykoliv ukončena.

Autor: Milan Bezděk

© Vojenský technický ústav, s.p.
Přesunout nahoru