Hlavní vědec NATO, Dr. Bryan Wells, a výkonný ředitel EU ADA, Dr. Jiří Šedivý, odpovídali na otázky zaměstnanci VTÚ s. p., Dr. Pavlu Zůnovi, jak nové technologie mění bitevní prostor.

Článek vyšel v českém i anglickém jazyce na CD Defence, Czech Army and Defence Magazine. Článek si můžete přečíšt v následujícím odkazu:

© Vojenský technický ústav, s.p.
Přesunout nahoru