Historické putování po pracovištích VTÚ

Na pracovištích předchůdců Vojenského technického ústavu, s. p. bylo realizováno mnoho úkolů obranného výzkumu, vývoje a zkušebnictví pro československé a české ozbrojené síly a bezpečnostní sbory. S některými unikátními projekty vás obeznámíme.

Univerzální bojová výsuvná plošina

V letech 1986 až 1991 probíhal v tehdejším VÚ 010/01 Slavičín vlastní aplikovaný výzkum univerzální bojové výsuvné plošiny (UBVP) k dálkovému vyhledávání a sledování cílů a navádění např. protitankové řízené střely 9K11 Maljutka či protiletadlového raketového kompletu 9K32 Strela-2. Výška UBVP byla 27 metrů a obraz se přenášel na monitor operátora v kabině vozidla. Zařízení bylo s vyhovujícím výsledkem přezkoušeno na dálku 2 800 metrů ve VVP Brdy.

Poznatky z tohoto aplikovaného výzkumu byly využity při následném projektu – průzkumném a pozorovacím kompletu Sněžka.  

Autor: Pavel Lang    

© Vojenský technický ústav, s.p.
Přesunout nahoru