Freya prochází opravami ve VTÚ

Vojenský technický ústav pozemního vojska ve Vyškově, to nejsou jenom služby obranné vědy, výzkumu, vývoje a zkušebnictví v oblasti pozemní techniky Armády ČR nebo složek ozbrojených bezpečnostních sborů a integrovaného záchranného systému.

Odštěpný závod VTÚ, s. p. provádí mimo svůj široký rozsah působnosti také dílčí speciální činnosti. Aktuálně třeba renovaci německého radiolokátoru Freya ze sbírek venkovního depozitáře Vojenského technického muzea VHÚ v Lešanech. Cílem expoziční přípravy je kompletní oprava kabiny obsluhy včetně jejího nosného systému, renovace exteriéru i interiéru kabiny a nástřik původní kamuflážní barvy.

Autor: Pavel Lang

Ilustrační foto: archiv odštěpného závodu VTÚPV Vyškov

© Vojenský technický ústav, s.p.
Přesunout nahoru