Do armády míří modernizovaná vozidla biologického průzkumu Biorover

Vojenský technický ústav provedl obměnu zastaralého přístrojového vybavení k detekci a identifikaci zvláště nebezpečných biologických agens umístěného v nástavbě a v přívěsu vojenských vozidel Biorover. Modernizace se týkala dvou vozidel speciálních mobilních biologických týmů typu Biorover B2 a čtyř vozidel mobilních průzkumných biologických týmů typu Biorover 110.

Modifikace, kterou provedli zaměstnanci úseku speciální výroby odštěpného závodu Vojenský technický ústav pozemního vojska Vyškov, spočívala v celé řadě úprav. Nástavba vozidla Biorover B2 byla doplněna speciálním vybavením, například přístroji pro sekvenaci NGS a pro analýzu malých molekul DNA. Instalovány byly moderní přenosné pracovní stanice nebo přístroj pro rychlou identifikaci biologických agens BA. Nástavba přívěsu se doplnila nafukovacím stanem s kompresorem a dalším příslušenstvím. Proběhla obměna tlakového rozprašovače, elektrocentrály, dekontaminační sprchy a dalších komponentů. K provedení dílčích úprav bylo třeba vytvořit rozměrově odpovídající přepážky, úložné prostory a nové úchyty k zajištění bezpečné přepravy nových i stávajících přístrojů a příslušenství, jakož i úpravu elektrických rozvodů v nástavbě vozidla a přívěsu.

Obdobnou modernizací přístrojového vybavení, vyhodnocovací výpočetní techniky, prostředků pro dekontaminaci, prostředků ochrany personálu a dalšího speciálního vybavení jako Biorover B2 prošlo i armádní vozidlo mobilních průzkumných biologických týmů typu Biorover 110. „Vojenský technický ústav v letošním roce předává Armádě České republiky další modernizační projekt, tentokrát modifikované nástavby a přívěsy vozidel biologického průzkumu Biorover. Tímto projektem se zvyšuje efektivita zásahových vozidel plnit úkoly biologické ochrany v rychlé identifikaci biologických agens při jejich nasazení v polních podmínkách,“ říká ředitel státního podniku VTÚ Jiří Protiva.

Text: Pavel Lang

Foto: archiv VTÚPV Vyškov      

© Vojenský technický ústav, s.p.
Přesunout nahoru