Čech vyhrál vědeckou soutěž Organizace pro vědu a technologie NATO

Organizace pro vědu a technologie NATO (STO) pořádá každoročně Early Career Scientist Event. Jedná se o vědeckou soutěž, kdy vybraní nominanti z členských zemí a organizací NATO prezentují své výzkumné projekty a jejich výsledky.

Členské státy NATO, partnerské státy a jednotlivé organizace mohou nominovat maximálně 3 kandidáty, ze kterých komise NNATO STO vybere 30 nejlepších, kteří jsou pozváni na vlastní soutěž. V rámci této soutěže vybraní kandidáti krátce prezentují svůj výzkumný projekt a obhajují jej v tzv. Poster Session.

V letošní soutěži, která proběhla 23. – 24. března 2022 v Norsku, Oslo, se celkovým vítězem stal pplk. Pavel Zahradníček, Ph.D., příslušník Univerzity obrany, Fakulty vojenského leadershipu, Katedry vševojskové taktiky, s projektem zavedení nových technologií do bojových jednotek, se zaměřením na integraci pozemních autonomních prostředků (UGVs) s bojovými vozidly. Druhé a třetí místo obsadili zástupci USA a Estonska.

Jde o bezprecedentní úspěch na mezinárodním fóru, jaký rezort obrany, Univerzita obrany dosud dosáhl.

Nominaci na tuto soutěž zajišťoval VTÚ s. p., národní Distribuční a informační středisko. VTÚ s. p. podpořil účast pplk. Zahradníčka také finančně úhradou jeho cestovních nákladů. Bez této podpory by se pplk. Zahradníček nemohl soutěže zúčastnit.

Ing. Pavel Zůna, MSS., Ph.D.

© Vojenský technický ústav, s.p.
Přesunout nahoru