Czech English

VTÚPV

Vojenský technický ústav pozemního vojska zabezpečuje výzkum, vývoj, inovaci a výrobu funkčních vzorů, prototypů, kusovou a malosériovou výrobu a zkušebnictví v následujících oborech:

 • bojová, dopravní a speciální pozemní pásová a kolová technika a její podvozky, vybrané speciální nástavby;
 • dílenské, evakuační a vyprošťovací prostředky;
 • ženijní technika a materiál;
 • logistická technika a materiál;
 • polní zdroje elektrické energie, rozvodné a osvětlovací soupravy;
 • mobilní prostředky a pracoviště zdravotnické služby a specializovaných sil;
 • mobilní prostředky pro geografickou a hydrometeorolo-gickou službu;
 • prostředky kolektivní ochrany proti ZHN do mobilních pracovišť;
 • elektromagnetická kompatibilita a ostatní speciální měření dle zaměření jednotlivých zkušeben,
 • speciální strojírenské a elektrotechnické konstrukce.

HLAVNÍ OBLASTI ČINNOSTI:

 • podpora procesů vyzbrojování a technická pomoc uživatelům techniky a materiálu;
 • vlastní vědecká a výzkumná činnost;
 • tvorba dokumentace v procesu vývoje (modernizace, rekonstrukce);
 • komplexní vývoj, modernizace, rekonstrukce, výroba (kusová, malosériová) vojenské a civilní techniky a její servis;
 • zkušebnictví v souladu s akreditací ČIA (akreditovaná zkušební laboratoř č. 1103) i mimo ni;
 • zabezpečování činnosti podniku jako autorizované osoby (AO 266) a akreditovaného certifikačního orgánu pro certifikaci řady výrobků.

  

Realizované projekty: 

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz