Czech English

10. 03. 2020Zapojení VTÚ ve prospěch NATO

Zapojení VTÚ ve prospěch NATO

Dvanáctého března si připomeneme 21. výročí vstupu České republiky do Severoatlantické aliance. Do poskytování strategických dodávek a služeb vyplývajících z členství ČR v NATO je zapojen také Vojenský technický ústav, s. p.

Mezi profesní aktivity VTÚ ve prospěch NATO nepatří pouze dílčí projekty z odborného portfolia, které jsou nasazovány do zahraničních vojenských a humanitárních misí, nebo participace v pracovních skupinách Aliance. Svoji nezastupitelnou roli sehrává Distribuční informační středisko ČR – NATO (STO – Science and Technology Organization), které bylo v roce 2000 založeno v pražském odštěpném závodu Vojenský technický ústav letectva a protivzdušné obrany.       

Posláním DIS ČR – NATO STO je zajišťování informační výměny mezi institucemi NATO STO a orgány ve struktuře řízení obranného výzkumu, vývoje a technologií Ministerstva obrany ČR, jakož i anotační a distribuční činnosti spojené s poskytováním publikací NATO STO subjektům obranného výzkumu v České republice.

Autor: Pavel Lang

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz