Zapojení VTÚ ve prospěch NATO

Dvanáctého března si připomeneme 21. výročí vstupu České republiky do Severoatlantické aliance. Do poskytování strategických dodávek a služeb vyplývajících z členství ČR v NATO je zapojen také Vojenský technický ústav, s. p.

Mezi profesní aktivity VTÚ ve prospěch NATO nepatří pouze dílčí projekty z odborného portfolia, které jsou nasazovány do zahraničních vojenských a humanitárních misí, nebo participace v pracovních skupinách Aliance. Svoji nezastupitelnou roli sehrává Distribuční informační středisko ČR – NATO (STO – Science and Technology Organization), které bylo v roce 2000 založeno v pražském odštěpném závodu Vojenský technický ústav letectva a protivzdušné obrany.       

Posláním DIS ČR – NATO STO je zajišťování informační výměny mezi institucemi NATO STO a orgány ve struktuře řízení obranného výzkumu, vývoje a technologií Ministerstva obrany ČR, jakož i anotační a distribuční činnosti spojené s poskytováním publikací NATO STO subjektům obranného výzkumu v České republice.

Autor: Pavel Lang

+420 910 105 111

+420 284 817 086

info@vtusp.cz

           ID: 7jckvi2

Vojenský technický ústav, s.p.
Mladoboleslavská 944
197 00 Praha 9 – Kbely

© Vojenský technický ústav, s.p.
Scroll to top