Rozšíření působnosti Zkušebny elektrické bezpečnosti – Akreditované zkušební laboratoře č.1103

Zkušebna elektrické bezpečnosti – Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1103 v odštěpném závodě VTÚPV Vyškov již řadu let provádí akreditované zkoušky podle normy ČSN EN 61439-1 ed. 2 (Rozváděče nízkého napětí) včetně příslušných částí 2 této normy (výkonové rozváděče, rozvodnice pro laiky, staveništní rozváděče). Aktuálně si zkušebna rozšířila svou působnost i podle nově vydané edice ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3. Zkušební laboratoř je schopna tato zařízení testovat a vydat akreditované protokoly ze zkoušek, sloužící jako podklad pro vystavení EU prohlášení o shodě.

Foto: archiv VTÚPV

© Vojenský technický ústav, s.p.
Přesunout nahoru