Mobilní zařízení živé simulace

Dalším vývojovým projektem, který se realizoval ve státním podniku Vojenský technický ústav, je mobilní zařízení živé simulace (MOB-EXCON). Výsledkem řešení, na němž se významnou měrou podílelo Centrum simulačních a trenažérových technologií Brno, byl prototyp, jehož technické parametry a užitné vlastnosti byly ověřeny akreditovanou zkušebnou odštěpného závodu VTÚPV Vyškov a následně uživatelem v reálných polních podmínkách.

Prototyp MOB-EXCON je určen k řízení a vyhodnocování cvičení prováděných živou simulací s využitím soubojového a střeleckého simulátoru pro výcvik v taktické a střelecké přípravě jednotek s bojovými vozidly (SSS-BV) a dalších systémů živé simulace.

Jeho složení je následující: vojenské kolové vozidlo TATRA T-815 4×4.1 (kategorie VZV-SP – „Vojenské zvláštní vozidlo – speciální prostředek“), skříňová nástavba – se základní technologií, vnitřní a vnější zástavbou a výbavou a zabudovanými systémy pro živou simulaci a stanový přístřešek – připojitelný k boku vozidla se skříňovou nástavbou.

Prototyp MOB-EXCON umožňuje přepravu dvou členů v kabině vozidla a práci třech osob ve skříňové nástavbě, která je upevněna na kolovém podvozku TATRA-815 4×4.1.

Nástavba je provedena jako skříňová karoserie, vybavená zástavbou vnější a vnitřní, která umožňuje provádět předpokládanou činnost a zajistí pracovní podmínky pro činnost osob na pracovišti.

Z podkladů VTÚPV Vyškov připravil: Pavel Lang

© Vojenský technický ústav, s.p.
Přesunout nahoru