Czech English

09. 03. 2020VTÚ rozšiřuje svoji působnost ve zkušebnictví

VTÚ rozšiřuje svoji působnost ve zkušebnictví

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1103 ve vyškovském odštěpném závodě Vojenský technický ústav pozemního vojska si v rámci flexibilní akreditace rozšířila působnost svých zkoušek o zkoušky podle normy ČSN EN 50124-1 ed. 2 „Drážní zařízení – Koordinace izolace“.

Jedná se o zkoušku „Měření povrchových cest a vzdušných vzdáleností“ a o zkoušku „Ověření vzdušných vzdáleností impulzním napětím, napětím síťového kmitočtu nebo stejnosměrným napětím“.

Uvedená norma platí pro zařízení použitá v zabezpečovacích systémech, na drážních vozidlech a pro pevná trakční zařízení. Zkoušky zajišťuje zkušebna elektrické bezpečnosti ve VTÚPV Vyškov, která mimo jiné zkouší dle další normy vyžadované pro drážní účely, a to dle ČSN EN 50155 ed. 4 „Drážní zařízení - Elektronická zařízení drážních vozidel“.

Zkušebna je nyní schopna pokrýt širokou škálu akreditovaných zkoušek týkající se drážních zařízení a vystavit k těmto zařízením akreditované protokoly ze zkoušek, sloužících jako podklad pro vystavení EU prohlášení o shodě.

Autor: Zbyněk Plch

Foto: free fotobanka pxhere.com

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz