Czech English

07. 08. 2019Rozšíření působnosti zkušebny elektrické bezpečnosti

Rozšíření působnosti zkušebny elektrické bezpečnosti

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1103 v odštěpném závodě Vojenský technický ústav pozemního vojska Vyškov si v rámci flexibilní akreditace rozšířila působnost svých zkoušek o zkoušky měřících relé a ochranných zařízení dle norem ČSN EN 60255-1 ed. 2 a ČSN EN 60255-27 ed. 2. Přezkoušení zabezpečuje zkušebna elektrické bezpečnosti.

S rozvojem automatizace a řídicích systémů mají tato měřící relé a ochranná zařízení velký význam v zabezpečení bezpečnosti a plynulého provozu výrobních linek. V energetickém průmyslu slouží tato zařízení především k zabezpečení síťové ochrany v případě poruchy sítě. Zkušební laboratoř je již nyní schopna tato měřící a ochranná zařízení testovat a vystavit k těmto zařízením akreditované reporty ze zkoušek, sloužících jako podklad pro vystavení EU prohlášení o shodě.

Autor: Milan Bezděk

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz